INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS D'ESTIU

DE LLEURE EDUCATIU EN LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA PER COVID19

Com es podran fer aquestes activitats ara?

En aquest apartat actualitzarem la informació sobre com es poden desenvolupar les activitats de lleure amb menors durant aquest estiu.

Protocols específic per a diverses activitats d'estiu:

Vols organitzar una activitat de lleure? Quins tràmits haig de fer?

Recorda que cal tenir personal format per exercir la figura del/la "responsable de prevenció i higiene", fer una declaració responsable conforme es compleixen les mesures previstes i notificar l'activitat a DGJ almenys 7 dies abans d'iniciar-se.

Formar-se:

Cal tenir personal format per exercir la figura del/la "responsable de prevenció i higiene". Consulteu calendari de formacions:

Disponible també un curs complementari no obligatòri d'autoaprenentatge en línia sobre acompanyament emocional en les activitats de lleure

Comunicar declaració responsable:

Cal conèixer les normatives i protocols per l'organització d'activitats de lleure amb menors per aquest estiu 2020 i tramitar declaració responsable:

Notificar l'activitat:

Com sempre cal notificar TOTA activitat de lleure amb menors (segons Decret 267/2016) a la DGJ 7 dies abans d'iniciar-se:

Teniu previst fer alguna activitat de lleure educatiu-esportiu aquest estiu?

Hem preparat un formulari per preveure quins Ajuntaments i/o entitats teniu previst/interès a realitzar activitats de lleure aquest estiu per tal de poder donar-vos suport en el què us calgui (difusió a famílies, buscar personal, informació o recursos...)

Tens carnet de lleure educatiu i esportiu vols treballar aquest estiu?

Hem preparat un formulari per recollir les vostres dades de contacte per facilitar que els Ajuntaments i/o entitats que busquin personal per les seves activitats de lleure i esportiu d'aquest estiu us puguin contactar.

Formulari per famílies

Volem recollir l'interès o necessitat que tingueu les famílies per participar en activitats de lleure educatiu al Pallars Sobirà, per facilitar aquesta informació als Ajuntaments de la comarca perquè puguin valorar la conveniència i viabilitat d'oferir propostes i preveure mesures de suport per les famílies que ho necessitin.

Recompte provisional de candidats/es interessats a treballar en el lleure aquest estiu

Recull provisional d'activitat de lleure educatiu previstes per aquest estiu a l'espera de confirmar-se la seva viabilitat i les mesures

CONSULTEU LES RECOMANACIONS I PROTOCOLS DE PREVENCIÓ DURANT EL DESCONFINAMENT PER ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU

Continguts de la formació per a responsables de prevenció i higiene a les activitats d’educació en el lleure

Formacio-COVID-19_Responsables-prevencio-i-higiene_160620.pdf

Per informació específica consulteu:

Ajuntaments

Descarreg en vCard tots els contactes

Altres serveis

AGENTS RURALS: 973 621 100

Oficina Jove: 638 723 950

CONSELL COMARCAL: consell@pallarssobira.cat

SERVEIS SOCIALS: 648 089 755 (9 a 15h)

  • SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les Dones

  • SAI – Servei Atenció Integral LGTBI

  • CDIAP- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

  • SISI – Servei d’Intervenció Socioeducativa itinerant

Tens dubtes? Tens propostes per millorar la resposta a l'emergència al Pallars Sobirà

Comparteix-les en aquest formulari i mirarem de trobar-hi resposta entre tots. Gràcies.