RECULL D'ENQUESTES, ESTUDIS I DADES SOBRE L'EMERGÈNCIA DEL CORONAVIRUS

ESTUDIS I DADES SOBRE EL COVID-19
I ELS SEUS EFECTES

RECULL D'ESTUDIS I ENQUESTES PÚBLIQUES SOBRE EL COVID-19

CONÈIXES UN ESTUDI / ENQUESTA D'INTERÈS PÚBLIC FET PER UNA INSTITUCIÓ RECONEGUDA QUE NO APAREIX AQUÍ? Fes-nos-ho saber a covid19@pallarssobira.cat

Ajuda a informar de la propagació

Suport emocional i recursos professionals d'atenció durant la situació de confinament i per paliar els efectes de l'emergència

L'APP permet fer certificat autoresponsable de mobilitat i altres mesures per adaptar-se a les mesures de desconfinament progressiu

Apps oficials de CATSalut

Recorda que aquestes Apps oficials de CATSalut i Gencat són una eina bàsica per informar-se, rebre suport i també contribueixen a oferir dades rellevants als serveis públics d'emergència de Catalunya.

Les dades es poden consultar a:

Principals dades d'impacte Covid19 al Pallars Sobirà sobre la Salut

Mapa comarcal de mortalitat per Covid19

Font: http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-mortalitat-comarques/

Nota: Consta 1 cas al PS no representat per motius d'empadronament

Quadre de seguiment per regions sanitàries

ENQUESTES I ESTUDIS

Tens necessitats bàsiques no cobertes? Avisa'ns

Els Serveis Socials Bàsics estan treballant intensament en la identificació i detecció de necessitats en els col·lectius més vulnerables, però coneixedores que, davant d’aquesta situació de confinament a casa, hi ha altres persones (fins ara sense risc), susceptibles de necessitar un suport, ens demanen l’ajuda de la ciutadania per identificar aquelles persones que, en aquesta situació de confinament, no tenen cap suport, tampoc de veïnatge

Contacte amb Serveis Socials

Email:
serveissocials@pallarssobira.cat

Telèfon:
648 089 755 (9 a 15h)

Tens dubtes? Tens propostes per millorar la resposta a l'emergència al Pallars Sobirà

Comparteix-les en aquest formulari i mirarem de trobar-hi resposta entre tots. Gràcies.